ตรวจเช็คหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ตรวจเช็คหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ตรวจเช็คหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จะพาทุกคนมาวัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ด้วย การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือที่เรียกว่า เอคโค (Echo) เพื่อที่เราจะได้ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที ว่าแต่ รายละเอียดเรื่องนี้จะมีอะไรบ้าง ติดตามอ่านได้ในบทความนี้ค่ะ

ตรวจเช็คหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

เช็กสุขภาพหัวใจ ด้วยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือที่เรียกว่า เอคโค (Echo) คือการใช้หัวตรวจ ลักษณะเป็นหัวแหลม ๆ กดบริเวณหน้าอก เพื่อส่งคลื่นความถี่สูงไปยังบริเวณหน้าอก จนเกิดสัญญาณสะท้อนกลับแสดงเป็นภาพประมวลผลต่าง ๆ โดยภาพดังกล่าวจะแสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ เช่น

 • ขนาดและรูปร่างของหัวใจ
 • การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • ประสิทธิภาพการทำงานของลิ้นหัวใจ
 • ปัญหาเกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจ
 • ระบบไหลเวียนเลือดในหัวใจ

ขั้นตอนการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ขั้นตอนการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางผนังหน้าอก (Trans Thoracic Echocardiogram หรือ TEE) เป็นวิธีการตรวจที่ได้รับมาตฐานและนิยมใช้มากที่สุด โดยมีขั้นตอนการตรวจดังนี้

 1. แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ป่วยถอดเสื้อผ้าตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไป และติดเครื่องมือทางการแพทย์อิเล็กโทรด (Electrodes) ไว้บนร่างกาย
 2. จากนั้น แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะทาเจลหล่อลื่นบนร่างกาย และนำทรานสดิวเซอร์ (Transducer) เคลื่อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บริเวณหน้าอก เพื่อบันทึกภาพคลื่นเสียงสะท้อนจากหัวใจออกมาเป็นภาพ
 3. ระหว่างการทดสอบเราอาจได้ยินเสียง “หวือ” ซึ่งเป็นเสียงอัลตราซาวน์ที่บันทึกเลือดที่ไหลผ่านหัวใจ
 4. บางครั้งแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอาจแนะนำให้ผู้เข้าทดสอบหายใจเข้า-ออก เพื่อเช็กอัตราการเต้นของหัวใจ

อย่างไรก็ตาม การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล เช่น การตรวจคลื่นหัวใจด้วยการออกกำลังกาย การตรวจคลื่นหัวใจแบบสามมิติ การตรวจคลื่นหัวใจของทารกในครรภ์

ประโยชน์การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ประโยชน์การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ประโยชน์ของการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มีดังต่อไปนี้

 • เพื่อประเมินความผิดปกติของหัวใจ เช่น ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ตำแหน่งหลอดเลือดต่าง ๆ
 • วัดประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสามารถวินิจฉัยระบุโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจได้สะดวกและแม่นยำ
 • ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ เป็นต้น
 • ช่วยวิเคราะห์หัวใจทารกในครรภ์ ว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart Disease) หรือไม่
 • สามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัย ไม่มีอันตราย และปลอดภัยต่อสุขภาพ

และที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็เป็นการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ อย่าลืมตรวจสุขภาพทุกๆ ปี กันนะคะ เพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ

เคล็ดลับชะลอวัย เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

เคล็ดลับชะลอวัย เดี๋ยวนี้เรื่องของความอ่อนเยาว์นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีแต่สาว ๆ ให้ความสนใจเพียงอย่างเดียว แต่หนุ่ม ๆ หลายคนก็อาจอยากดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงด้วยเช่นกัน ดังนั้น เคล็ดลับชะลอวัย ถือเป็นสิ่งที่หลายคนคงอยากจะรู้ แล้วจะชะลอวัยอย่างไรให้ดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดีไปพร้อม ๆ กัน

บทความแนะนำ :: Momentnarak